FIECARE ZI PMC se perfecționează

Ce este PMC?

Compania Pest Management Control SRL, folosește cele mai moderne tehnici mondiale din domeniul deratizării și dezinsecției, ce vă poate garanta securitatea ecologică. Agenții sinantropi aduc daune colosale atât patrimoniului material, cât și stării epidemiologice, fiind vectori de transmitere a bolilor infecțioase comunitare.

Ce este pestcontrol?

Pestcontrol este regularea sau gestionarea numărului a unei specii de dăunători sinantropi, ce aduc un impact negativ asupra activității umane. Controlul numărului de dăunători se face prin măsurile de combatere a dăunătorilor sau măsuri de prevenție care pot fi partea componentă a unei strategii integrate de combatere a dăunătorilor (Pest Management Control). Acest concept include la rândul său aplicații practice prin manevre de dezinsecție și deratizare. În spațiul locativ sau medii urbane, în calitate de dăunători se nominalizează rozătoarele, păsările, insectele și alte organisme care invadează habitatul uman, unde se hrănesc și deteriorează bunurile materiale. În diferite țări există diferit concept al activității de pestcontrol, fie igienă publică: în Marea Britanie această activitate este efectuată de către medicul igienist, fie Serviciul de dezinfecție sanitară: în Federația Rusă, medicul epidemiolog este cel ce prestează astfel de servicii . În orice caz, cu certitudine, acest domeniul trebuie să fie vizat de specialiști din medicina preventivă sau sănătate publică, fiind domeniul medical.

Serviciile noastre

 • ECO

  aplicarea nanodispersivă

 • remedii biodegradabile naturale

 • fluxul securizat de deșeuri WHO

 • Pesticide

  avizate de ANSP

 • utilizate conform instrucțiunilor

 • conform ghidurilor internaționale

 • Calitate

  activează profesioniști licențiați

 • experiență de activitate internațională IUF

 • stagieri internaționale periodice

Echipa Pest Management Control

Teodor Leanca

Director

Mihail Chilimicenco

Operator

Alexandru Ciobanu

Operator

Eduard Rădeanu

Operator


Branding

STIHL

VECTORFOG

KARKHER

BASF